Mart 9, 2021
0 Comments

Temel Çevresi Drenajları

£0.00

Temel drenajları inşaatlarda en çok kullanılan drenaj tipidir…


Stok kodu: MRKS274
Kategori

50 adet stokta

Açıklama

Temel Çevresi Drenajları

Temel drenaj sistemleri binanın temelinden veya perde duvarlardan gelmesi muhtemel su ve nemi engeller. Sadece agrega dolu olan Drenflow sarmalları perde duvarına bitişik temel üstüne yerleştirilir. Böylece suyun temel kotundaki borulu drenaj sarmalına daha hızlı aktarılması sağlanır.

Yerleştirme

Borulu Drenflow drenaj sarmalları temel pabucunun ucuna bina çevresi boyunca eğimine dikkat edilerek koyulmalıdır. Tüm uygulamalarda boru kotunun perde alt kotundan aşağıda olması sağlanmalıdır. Sistemin toplama borularının eğimi mümkünse drenaj eğiminden daha fazla olmalı ve borunun çapı drenaj hattı boru çapına eşit hatta fazla olmalıdır.

 

Not: Çatı süzgeçlerinden gelen suların eğer mümkünse direk olarak yağmur suyu hattına bağlanması sağlanmalıdır. Eğer mümkün değilse ayrıca hendek drenajı ile su tahliye edilmelidir. Bakınız Saha (Hendek) Drenajı

Ürünler

Temel drenajlarında minimum 250 ‘lik drenaj sarmalları kullanılmalıdır. Çevresi 100 m’yi geçen binalarda 350 ‘lik hatta 400’lük Drenflow sarmallar kullanılmalıdır.