Mart 9, 2021
0 Comments

Ülkemiz Yasaları

£0.00

TS 825 ve enerji kimlik belgesi için yalıtım şart…


Stok kodu: MRKS289
Kategori

50 adet stokta

Açıklama

Ülkemiz Yasaları

Ülkemizde Isı Yalıtımı ve TS 825 Ülkemizde yıllar boyunca devam eden yapılardaki enerji kayıpları TS 825 (binalarda ısı yalıtım kuralları) ile sona erdirilmiştir. Daha sonra yayınlanan standartlar ve yönetmelikler binalardaki enerji kayıplarını minimize etmektedir.

TS 825 binalardaki ısı yalıtımının tam olarak yapılmasını sağlar. TS 825’e göre yapılan hesaplamalarda bina için hesaplanan ısıtma enerjisi miktarı Qhesap, binanın bir yıl içinde sınırlandırılan enerji ihtiyacı ise Qyıl olarak adlandırılır. Yapılacak hesaplamalarda Qhesap değerinin daima Qyıl’dan küçük olması istenir. Qhesap > Qyıl ise yalıtım kalınlıkları Qhesap < Qyıl olana kadar arttırılarak gerekli optimum yalıtım kalınlıkları elde edilir.

Yapılarda Enerji Performans Yönetmeliği

01 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe giren enerji performans yönetmeliği ile Enerji Kimlik Belgesi tüm konutlarda zorunlu hale getirilmiştir. Belge düzenleme bu tarihten itibaren yeni binalara zorunluluk haline getirilirken, eski konutlarda Mayıs 2017’e kadar süre verilmiştir. Bu tarihten itibaren artık tüm alım, satım ve her türlü emlak işlemlerinde bu belge zorunluluğu aranacaktır.
Enerji kimlik belgesine göre binalar hem ısı yalıtımı yönünden hem de sera gazı yönünden A ile G arasında sınıflandırılmaktadır. Yeni binalarda minimum D sınıfı her iki klasmanda da sağlanması zorunlu hale getirilmiştir.